Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Leksikon   -    A    B    V    G    D    Đ    E    Ž    Z    I    J    K    L    LJ    M    N    NJ    O    P    R    S    T    Ć    U    F    H    C    Č       Š   

 
 

Vujović Tošić Ksenija je prva crnogorska slikarka. Rođena je 1930. u Trstu. Završila je Akademiju likovnih umjetnosti 1953. godine i postdiplomske studije 1955. u Ljubljani. Radila je kao slikar dekorater u „Lovćen filmu“ i kao profesor u Ljubljani i Podgorici.

Vušović Draginja, jedna od prvih političkih aktivistkinja u Crnoj Gori, rođena je 1917. u Bršnu. Završila je Žensku zanatsku školu, a kao učesnica NOB-a odlikovana je Partizanskom spomenicom 1941.

Veković Divna, prva prevoditeljica i prva ljekarka u Crnoj Gori, rođena je 1886. u selu Lužac kod Berana. Osnovnu školu je završila u manastiru Đurđevi stupovi, nižu gimnaziju u Skoplju, a potom Djevojački institut na Cetinju.

Vicković Jelena, učiteljica prve privatne ženske škole, rođena je u Kotoru, najvjerovatnije 1849. godine. Osnovala je na Cetinju 1871. godine prvu privatnu žensku školu

Vlastelinović Ekatarina, rodom iz Skradina, rođena je najverovatnije 1977. Bila je velika dobrotvorka Manastira Sv. Arhangela Mihaila na Prevlaci

Vučinić Milica (1921 – 1943), učesnica NOB-a i narodni heroj Jugoslavije. Rođena je u selu Cerovu, u blizini Nikšića. Nakon osnovne škole nije nastavila školovanje. Tokom Trinaestojulskog ustanka stupila je u partizansku četu sela Dragovoljići i postala bolničarka. Februara 1942. postala je borac Nikšićkog partizanskog odreda i učestvovala u borbama tokom Treće neprijateljske ofanzive.

Vrbica Đina (1913 — 1943), učesnica NOB-a i narodni heroj Jugoslavije. Godine 1932 je maturirala. Kako nije mogla nastaviti školovanje bila je prinuđena da radi u Duvanskoj stanici u Podgorici. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije je primljena 1934. Iste godine učestvuje kao delegat na Pokrajinskoj konferenciji SKOJ-a za Crnu Goru. 1935. godine se seli u Sarajevo.