Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Leksikon   -    A    B    V    G    D    Đ    E    Ž    Z    I    J    K    L    LJ    M    N    NJ    O    P    R    S    T    Ć    U    F    H    C    Č       Š   

 
 

Ćetković Jelena (1916 – 1943), učesnica NOB-a i narodni heroj Jugoslavije. Rođena je na Cetinju. Završila je Žensku zanatsku školu u Podgorici. Član Komunističke partije je postala 1935. godine. Učestvovala je u svim demonstracijama i akcijama koje je organizovala KPJ. Sredinom 1938. godine se odselila za Beograd.