Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Leksikon   -    A    B    V    G    D    Đ    E    Ž    Z    I    J    K    L    LJ    M    N    NJ    O    P    R    S    T    Ć    U    F    H    C    Č       Š   

 
 

Cicvarić Ksenija (1929 - 1997), interpetatorka crnogorskog narodnog melosa, rođena je u Staroj varoši - Podgorica, gdje je završila gimnaziju. Njena želja da studira pjevanje nije se ostvarila zbog materijalnog stanja porodice. Prirodno nadarena, pjevačku karijeru je počela šezdesetih godina prošlog vijeka kada se javila na konkurs za pjevača na Radio Titogradu i bila primljena.