Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Leksikon   -    A    B    V    G    D    Đ    E    Ž    Z    I    J    K    L    LJ    M    N    NJ    O    P    R    S    T    Ć    U    F    H    C    Č       Š   

 
 

Kostić dr Milica je rođena 14. marta 1940. na Njegušima. Diplomirala je 1963. magistrirala 1976. a doktorirala 1981. sve na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Specijalizirala je kod PA Menadžment centra u Londonu, u domenu konsultantske djelatnosti i usavršavala se u Moskvi.