Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Biblioteka   -    A    B    V    G    D    Đ    E    Ž    Z    I    J    K    L    LJ    M    N    NJ    O    P    R    S    T    Ć    U    F    H    C    Č       Š   

 
 

Autor/ka:  


Izdavač:  

Godina Izdanja:  


Autor/ka:  


Izdavač:  

Godina Izdanja:  


Autor/ka:  


Izdavač:  

Godina Izdanja:  


Autor/ka:  


Izdavač:  

Godina Izdanja:  


Autor/ka:  Nada Drobnjak


Izdavač:  

Godina Izdanja:  2010


Autor/ka:  


Izdavač:  

Godina Izdanja:  1960


Autor/ka:  


Izdavač:  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu - Podgorica

Godina Izdanja:  


Autor/ka:  Merel Akkent, Nataša Nelević, Wera Grahn, Merete Ipsen, Irene Vaquinhas, Ana Stolić, Hande Brkalan Gedik


Izdavač:  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu - Podgorica

Godina Izdanja:  2017


Autor/ka:   Boris Ristović, Miloš Vukanović, Nataša Nelević, Paula Petričević, Ervina Dabižinović, Milica Nikolić, Maja Solar.


Izdavač:  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu iz Podgorice, NU Institut za savremenu umjetnost j

Godina Izdanja:  2017


Autor/ka:  Anđelka Bulatović


Izdavač:  Istorijski zapisi br. 1

Godina Izdanja:  2010


Autor/ka:  Anđelka Bulatović


Izdavač:  Zadužbina Andrejević

Godina Izdanja:  2010


Autor/ka:  Vladimir Bronevski


Izdavač:  CID, Izdavački centar Cetinje

Godina Izdanja:  1995


Autor/ka:  Stanislav Borovski


Izdavač:  Pravni zbornik br. 10 - 12, 1939; Pravni zbornik br. 5 - 9, 1939.

Godina Izdanja:  


Autor/ka:  Marina Blagojević


Izdavač:  Kancelarija za rodnu ravnopravnost

Godina Izdanja:  2008


Autor/ka:  Bogojević – Gluščević Nevenka


Izdavač:  Zbornik pravnog fakulteta, God 30, br. 39.

Godina Izdanja:  2009


Autor/ka:  16. Bojović Jovan R., Jovanović Radoman, Lakić Zoran, Pajović Radoje, Stanišić Slavko


Izdavač:  Istorijski institut Crne Gore, Titograd

Godina Izdanja:  1969


Autor/ka:  Jovan R. Bojović


Izdavač:  Istorijski institut Crne Gore, Titograd

Godina Izdanja:  1982


Autor/ka:  Bogišić Valtazar


Izdavač:  Izdavačko preduzeće „Obod“ AD, Cetinje

Godina Izdanja:  1998