Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


U Nikšiću je 10. decembra održan Zbor naprednih žena, na kome je prvi put traženo pravo glasa. Između ostalog, u proglasu se kaže: „Crnogorke, u odlučnom trenutku, pred donošenje novog izbornog zakona, žene u cijeloj zemlji vode akciju za ostvarivanje svojih prava. U toj borbi zauzimamo i mi dostojno mjesto i pokažimo istrajnost i hrabrost kao što smo je pokazale pomažući naše očeve, muževe, sinove i braću u borbi za narodne i političke slobode. Majke, ne možemo vječito zaboravljati na sebe, a naročito ne na naše sestre i kćeri, jer pored našeg staranja za sinove i braću, moramo i našim sestrama i kćerima obezbijediti bolji život“.