Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Na inicijativu redakcije lista Žena danas, časopisa koji je inicirala grupa beogradskih komunistkinja 1936, pokrenuta je akcija za pravo glasa žena. Neposredan povod bila je najava donošenja novog izbornog zakona. Apel je u Crnoj Gori naišao na veliki odziv. Na zborovima, koji su organizovani u skoro svim mjestima, žene su pokazale spremnost da učestvuju u političkom životu. Patrijarhalna sredina je bila protiv ove akcije. Ilustrativan je primjer koji je ispričala jedna učesnica zbora u Andrijevici. Nakon što je obaviještena da će se održati zbor, pitala je muža da li može da pođe. „Nije mi dao. Ja sam rekla da ću poći. Na to mi je rekao, ako pođem da mu se me vraćam kući. Preko svega toga ja sam pošla. Kad sam se vratila nije htio da me primi u kuću, iako sam majka dvoje djece. Vratila sam se rodu i tamo provela čitava dva mjeseca. Onda sam mu se, pod pritiskom rodbine, vratila, ali preko volje, kao odbjegli sluga nepovoljnom gospodaru“.