Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Arhiv za 1944

Brošura „8. mart“ – izdanje Glavnog odbora AFŽ za Crnu Goru i Boku.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 1944. godina; dok. br. VIII 2-16 (44)

...

Materijal sa okružne konferencije AFŽ-a u Nikšiću.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 24. XII 1944; dok. br. VIII 2-15 (44)

...

Uputstvo Glavnog odbora AFŽ-a Sreskom odboru AFŽ-a o radu žena u NO odborima i Narodnom frontu. (kopija)

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 18. VII 1944; dok. br. VIII 3-8 (44)

...

OK KPJ Cetinje dostavlja SK-u Bar, prema direktivama CK, uputstva za rad organizacija AFŽ-a na terenu.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 14. IV 1944; dok. br. VIII 1-6 (44)

...

Glavni odbor AFŽ-a za Crnu Goru i Boku dostavlja Centralnom odboru AFŽ izvještaj o radu (nepotpun izvještaj)

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 1. I 1944; dok. br. VIII 2-11 (44)

...

Glavni odbor AFŽ-a za Crnu Goru i Boku traži da se iz svake opštine pošalju po dvije drugarice na sanitetski kurs u Nikšiću, po jedna drugarica za daktilografski klub i da se povede široka kampanja za pomoć žena NOV.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 29. IX 1944; dok. br. VIII 3-7 (44).

...

Pismo Opštinskog odbora AFŽ-a Kočani o prilogu upućenom CASNO-u.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 16. IX 1944; dok. br. VIII 3-5 (44)

...

Glavni odbor AFŽ za Crnu Goru i Boku dostavlja Centralnom odboru AFŽ-a Jugoslavije Izvještaj o političkom stanju u organizaciji AFŽ-a Crne Gore.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 8. II 1944; dok. br. VIII 2-9 (44).

...

Izvještaj sa sastanka Sreskog inicijativnog odbora AFŽ Bara o političkom stanju po opštinama.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 5. II 1944; dok. br. VIII 2-7 (44)

...

Antifašistički front žena Popova Polja povodom proslave njegovog rođendana, šalje pozdrave Staljinu, Crvenoj Armiji, drugu Titu i NOVJ.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 1944. dok. br. VIII 3-4 (44)

...

Sekretar sreskog AFŽ-a dostavlja Sreskom komitetu KPJ Herceg Novi izvještaj o radu AFŽ-a.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 26-XII-1944. dok. br. VIII 3-6 (44)

...

M. Tomašević izlaže kako je po formiranju Orjenskog bataljona u Vrbanju, poslala sina i kćerku u partizanski udarni omladinski bataljon. Djeca su pošla i nijesu se više vratila. (Prepis.).

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 1944; dok. br. VIII 2-3 (44).

...

Okružni odbor AFŽ-a Nikšić šalje sreskim, reonskim, opštinskim, seoskim odborima i svim povjerenicima AFŽ-a uputstva za uspostavljanje organizacije AFŽ-a u mjestima gdje ih nije bilo.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 17-III-1944; dok. br. VIII 1-1 (44).

...

Kosara Vujačić u dopisu „Naša žena u njemačkim logorima“ izlaže kako su žene dočekale kapitulaciju Italije u logoru u Baru i kako su četnici predali 150 žena Njemcima koji su ih odveli na rad u Njemačku; težak život u njemačkim fabrikama.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 13-XII-1944; dok. br. VIII 2-4 (44).

...

U dopisu upućenom svim okružnim komitetima, PK KPJ za Crnu Goru i Boku navodi uočene greške u radu i razvitku AFŽ-a, daje uputstva za njihovo otklanjanje, i postavlja zadatke kako treba razviti pokret žena u okviru opšteg NO pokreta.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 27-III-1944; dok. br. VIII 1-2 (44).

...

OK KPJ Podgorica prenosi svim sreskim komitetima naređenje i uputstva PK KPJ za Crnu Goru i Boku u pogledu rada i razvitka AFŽ-a na terenu i naređuje proradu istih na sastancima sreskih komiteta.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 30-III-1944. VIII 1-3 (44)

...

Okružni inicijativni odbor AFŽ Nikšić šalje Okružnom komitetu KPJ Nikšić redovan izvještaj o stanju organizacije AFŽ-a na teritoriji Sreza nikšićkog i šavničkog. Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; od 7-I-1944; VIII 3-1 (44).

...